Het Overlegplatform voor de geestelijke gezondheid in de Regio Brussel Hoofdstad en het Artiesten Parcours d’Artistes

Het Overlegplatform voor de Geestelijke Gezondheidszorg in de Regio Brussel Hoofdstad (OPGG) is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op gemeenschappelijk initiatief van de Franstalige, Nederlandstalige en bicommunautaire psychiatrische instellingen en diensten in Brussel. Het laat netwerken toe buiten de Gemeenschappen en werkwijze van de leden : psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen, Psychiatrische Verzorgingstehuizen, Initiatieven Beschut Wonen, Diensten voor Geestelijke Gezondheid en de psychosociale adaptatie conventie van het RIZIV. Deze manier van werken zorgt voor een aangepast zorgaanbod voor de Brusselaars en een kwaliteitsverbetering van de geestelijke gezondheidszorg rekening houdend met de bijzonderheden van een multiculturele en internationale stad.
De OPGG leidt inter-institutionele besprekingen met betrekking tot de noden, de complementariteit en de mogelijke samenwerkingsverbanden rond het dienstenaanbod, de activiteiten en de doelgroepen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg. In het kader van nationale of regionale studies verzamelt het OPGG gegevens, leidt het onderzoeken en evalueert het de werking en de toegankelijkheid tot zorg: observaties, verslavingen, dakloosheid, enz. In dit perspectief wordt ze genoodzaakt samen te werken met andere verenigingen van instellingen en psychiatrische diensten. De OPGG beschikt bovendien over een  emiddelingsfunctie met betrekking tot de rechten van de patiënt.
In het kader van de organisatie van een van haar specifieke activiteiten, l’Artiesten Parcours d’Artistes, werkt de OPGG nauw samen met een twintigtal Brusselse instellingen(*), allen actief in de psychosociale rehabilitatie. Die instellingen hebben een verschillende achtergrond en werken ook met erg verschillende behandelingswijzen: van het psychiatrisch daghospitaal over een club opgericht als vzw waarbij er geen therapeuten zijn, naar beschut of begeleid wonen.

(*) Atelier Côté Cour ; Le Bivouac – La Grignotière – Therapeutisch Restaurant  ; Jean Titeca Ziekenhuis; Psycho-socio-therapeutisch Dagcentrum Le Code – l’Equipe vzw ; Psychotherapeutisch Dagcentrum Imago ; Cliniques de l’Europe, Site Saint-Michel – Dagziekenhuis – Unité Hospitalière de psychiatrie ; Sint-Jan Ziekenhuis – Daghospitaal Helix ; Clinique Sans-Souci – Maison d’en face ; Dagactiviteitencentrum Den Teirling ; Dagcentrum Thuis ; Eolia ; L’Heure Atelier – SSM La Gerbe ; Daghospitalen « Le lieu-dit et La Palière » – Sint-Anne en Sint-Remi Ziekenhuis; Dagziekenhuis Paul Sivadon – UVC Brugmann ; IBW Entre Autres ; MSP Sanatia ; PSC Sint-Alexius ; en Vzw Kaos.